Tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteriseloste

 1. Rekisterinpitäjä

ABD Tilat Oy
Leikkihuone Hulina (3114989-5)
Malminkartanonaukio 4, liiketila 3
00410 Helsinki

 1. Yhteyshenkilöt

Margit Paluvits varaus@vuokratilahulina.fi 041 522 3575
Eveli Nurmik asiakaspalvelu@leikkihuone.fi 041 501 1445

 1. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on ylläpitää tietoa ABD Tilat Oy:n asiakkaina olevista henkilöistä ja yrityksistä.

 1. Henkilötietojen säilytys

Henkilötietoja säilytetään ABD Tilat Oy:n järjestelmissä.

 1. Rekisterin tietosisältö
 • Asiakkaan nimi
 • Yrityksen nimi ja Y-tunnus
 • Yhteyshenkilö
 • Katuosoite
 • Postinumero
 • Toimipaikka
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin sisältö syntyy asiakkaan suostumuksella ja sen ylläpitäminen perustuu yrityksen ja asiakkaan väliseen toimeksiantosopimukseen.

 1. Tietojen säilytysaika

Rekisterinpitäjä säilyttää asiakkaan tietoja niin kauan kun toimeksiantosopimus on voimassa ja kunnes kaikki asiakkaan avoimet laskut on suoritettu.

 1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

 1. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Laitteisto, jolla rekisteri sijaistee on suojattu tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.